Frihamnen är en urban miljö som knyter ihop båda sidorna av älven mitt i city. Området, där den industriella känslan fortfarande är påtaglig, är under utveckling och ett steg i taget formas en ny miljö för boende, arbetsplatser, grönska och innovation: en plats där det gamla och det nya möts.

Hamnbadet i Jubileumsparken.

Jubileumsparken

Jubileumsparken är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och det första steget i utvecklingen av Frihamnen till en tät innerstad där social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är fokus. I Jubileumsparken finns Hamnbadet (som nu är stängt för att öppnas 2 juni 2023 med fler bassänger), uteklassrummet Näsan i blöt, Utflyktslekplatsen, aktiviteten “Alla kan segla”, simskola, stadsodling och den unika bastun (som nu är stängd – den temporära byggnaden ska ersättas av en permanent och öppnas igen i slutet av 2023) . I Jubileumsparken är tillgänglighet och inkludering ledorden: här finns något för alla, och alla är lika välkomna.

Aktiviteterna i Jubileumsparken är resultatet av göteborgarnas önskemål och ett exempel på hur invånarna är med och formar stadens utveckling.

Park 113

Park 113 är kajskjulet där till exempel Experimentverkstaden slår upp portarna för barn i alla åldrar och främjar deras nyfikenhet och upptäckarlust under Vetenskapsfestivalen. Här hålls även event och utställningar av olika slag.

Volvo Ocean Race vid Bananpiren.

Bananpiren

Bananpiren, eller Södra Frihamnspiren som den också heter, har blivit en av Göteborgs hetaste nöjesarenor. I Kajskjul 5, paviljongerna och på det stora pirområdet avlöser eventen varandra: här hålls mässor, festivaler, konserter och sportevenemang.

2015 vimlade det av båtar och besökare här när Volvo Ocean Race ordnade folkfest mitt i stan, och i juni 2018 var det dags igen när Bananpiren åter tog emot de stora kappseglingsbåtarna för det sista stoppet innan finalsträckan till Holland.

Det händer mer längs älven

På östra sidan om Hisingsbron ligger Ringön, ännu ett anrikt hamnområde där nya spännande verksamheter växer fram, som hantverksbryggerier Vega och Två feta grisar Till Ringön kommer du enklast med spårvagn (hållplats Frihamnen) eller cykel.

Fortsätter du västerut från Frihamnen, gärna med buss 55, den tysta bussen som drivs med 100 procent förnybar el och går mellan Johanneberg Science Park (Chalmers) och Lindholmen Science Park, hittar du fler spännande aktiviteter och intressanta besöksmål på Lindholmen och Eriksberg. Lindholmen Street food market, arkitektoniskt spännande Kuggen och Slottsberget, Dome of VisionsÄlvrummet och Ostindiefararen Götheborg är några av dem.