Göteborg står inför sitt största utvecklingssprång i modern tid och om du lagt märke till att det händer mycket i staden så har du helt rätt. Precis som när Göteborg firade 300 används jubileet som en katalysator för utveckling. Då, för hundra år sedan, byggdes Liseberg, Svenska Mässan, Götaplatsen och flera av de institutioner som vi idag tar för givna. År 2023 kommer att bli ett händelserikt år, men jubileet kommer också att ha bidragit till den långsiktiga utvecklingen av staden.

Inför arbetet med 400-årsjubileet fick göteborgarna själva dela med sig av sina tankar och önskemål om hur de vill se staden utvecklas och ur dessa växte ett antal verkliga projekt fram. Exempelvis föddes idén till badet och bastun i Frihamnen ur dialogen med göteborgarna. Andra förbättringar, som att göra skärgården mer tillgänglig och att göra Göteborg till en ännu grönare stad har stark koppling till 400-årsjubileet.

Besök 400-årsjubileets webbplats för mer information.