Runt torget ligger Rådhuset, Stadshuset och Börsen men idag har torget inte längre samma status då bland annat Tingsrätten flyttat sin verksamhet från Rådhuset.
Dock har torget en gedigen historia, bland annat har var det en plats för vattenhämtning under 1800-talet och mellan 1700 och 1850 var det en plats för offentlig bestraffning. Gustaf Adolfs Torg huserade även stadens första parkeringsautomater som sattes upp 1955, då var taxan 25 öre för en halvtimma.

Kontakt

Adress: Gustaf Adolfs Torg
Hållplats: Brunnsparken