Totalt 100 illustrationer kommer att visas på Hela Stadens Galleri på Milleniumplatsen utanför Stora Teatern från mitten av augusti 2020. Till jubileumsåret 2021 kommer de 100 illustrationerna sättas ihop till Göteborgs Jubileumskarta. Läs mer om processen här.

Hela Stadens Galleri är sprunget ur en gemensam idé från stadens tio stadsdelar för att stärka alla delar i hela staden. Galleriet ger möjlighet att mötas och kommunicera med varandra från stadens olika hörn och göra något tillsammans och därigenom knyta nya band i ett gemensamt projekt.
Göthenburgo 

På onsdag, den 12 augusti kl 15.00 har du möjlighet att delta på en digital vernissage på Instagram @goteborg2021 där du får träffa några av de som varit delaktiga på olika sätt i den här utställningen.

hela_stadens_galleri_textbild.jpg

Information

Här kan du läsa mer.