Allt hänger ihop. Hur vi lever våra liv är förbundet med hur jorden mår.

Signalerna är tydliga - klimatet förändras och arter dör ut. Människors överdrivna konsumtion är ett av problemen, men runt om i världen finns också starka krafter för förändring. Och det finns andra relationer till jorden än enbart som resurs för mänskliga behov.

I utställningen Human Nature bjuds du in att följa några av trådarna i vår hoptrasslade värld. Här ställs frågor och besökaren görs medveten om att alla kan bidra till en förändring.

Utställningen väjer inte för de enorma problem vi står inför. Masskonsumtionen har skapat en värld som hotar livsviktiga och känsliga system.

"Men detta är inte bara en mörk och dyster historia, . Det finns mycket hopp genom alla initiativ som tas runt om i världen, och förhoppningsvis ger detta dig som besökare inspiration. Som konsument och medborgare kan du påverka saker - alla kan vi bidra till förändring genom de val vi gör" Utställningsproducent Lena Stammarnäs.

Information

Här kan du läsa mer.