ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art har sedan starten 2012 producerat flera situationsspecifika utställningar, utvecklingsprojekt och program, huvudsakligen i det offentliga rummet eller i samarbete med befintliga institutioner.

Sommaren 2018 flyttade ICIA till Ringön, och håller nu till i en lokal på 1200 kvadratmeter med utställningar, program, ateljéer och en gemensam verkstad. ICIA arbetar vidare med konstprojekt i det offentliga rummet, koncentrerat på Ringön. Flera av ateljéerna i huset används av utövare som arbetar i gränssnittet mellan teknologi, artificiell intelligens och konst.

För att hitta till ICIA tar du spårvagnen över Älven, går av på hållplatsen Frihamnen och går cirka en kilometer österut till Järnmalmsgatan.

Kontakt

Adress: Järnmalmsgatan 5
E-post: info@icia.se
Hemsida: https://www.icia.se