Skapa evenemang på Goteborg.com
Läs det här innan du börjar
Steg för steg
Taggar
Referensguide
– Disclaimer

Arrangören och/eller den som publicerar information/innehåll i Evenemangskalendern ansvarar för allt innehåll som denne publicerar i Evenemangskalendern. Det innebär att allt innehåll såsom exempelvis text, bilder, illustrationer eller något annat innehåll och all eventuell länkad information inte får utgöra brott/stå i strid med rättigheter tillkommande tredje man såsom upphovsrätt, varumärken eller annan immaterialrätt eller några andra rättigheter tillhörande tredje man. Tänk på att det gäller allt som gäller enligt lag såsom exempelvis namnangivelse såsom respekterande av samtliga övriga rättigheter.

När du publicerar/överför och/eller på annat sätt ger Göteborg & Co tillgång till det aktuella materialet/innehållet är du alltid skyldig att säkerställa att materialet/innehållet respekterar samtliga rättigheter som tillhör det aktuella materialet/innehållet. Det innebär att materialet/innehållet ska vara klarerat avseende samtliga rättighetshavare och materialet/innehållet får inte vara belastat med några rättigheter tillkommande tredje part. Tänk på att det gäller allt som gäller enligt lag såsom exempelvis namnangivelse såsom respekterande av samtliga övriga rättigheter.