Skapa evenemang på goteborg.com

1. Gör ett nytt evenemang

Från vänstermenyn väljer du Events.
Sedan väljer du:

Fyll sedan i enligt nedan

Add title – inled med att ge evenemanget en rubrik.
Type / to choose a block – lägg din huvudtext i detta fält.
Ingressen – lägger du till i punkt 4, eller gå till högerkolumnen nu, längst ner till höger i Excerpt.
Styckeindela om det behövs.
Använd inte fetad stil, någonstans.

2.(Underrubriker, listor eller hyperlänkar – bra att känna till.
Du kan gå direkt till punkt 3.)

Detta verktygsfältet “blockhanteraren” blir synligt när du skriver:

För underrubriker: Gör ett par enterslag före och efter underrubriken så det får ett eget block, markera din underrubrik, klicka på symbolen till längst till vänster, välj Heading, sedan H2.

För hyperlänkar: Markera din länk, välj symbolen tredje från höger, klistra in.

För punktlistor: Gör ett par enterslag före och efter ditt stycke så att det får ett eget block, markera din text, klicka på symbolen till längst till vänster, välj Heading, sedan “List”.

Youtube/Vimeo: Plustecknet nedan blir också synligt när du skriver i textblocket. Klickar du på det kan du välja att lägga in rörligt material

3. Information om evenemanget

Descriptive Heading – Ett till tre genres/ord som till exempel konsert, show, teaterföreställning, ishockey, utställning etc. som passar för eventet. Du kan också skriva ihop något på tre ord, till exempel: Utställning i Haga.

Event dates – Fyll i datum och tid för evenemanget.
Pågår evenemanget hela dagen fyll i 00:00, då kommer det stå “Hela dagen som klockslag.
Pågår evenemanget dygnet runt, som i online-evenemang, fyll i 00:05-23:55.

Slide show – Har du bara en bild så hoppa över denna helt.
Har du flera bilder kan du ladda upp dem här. Obs, detta är inte platsen för huvudbilden Featured image, den kommer senare under punkt 4.
Viktigt är att inte lägga samma bild som du har i Featured image i Slideshow, då blir det dubbelt!

Bilderna till Featured image och Slideshow omformateras automatiskt för att passa gränssnittet. Minsta formatet är 750 pixlar på höjden x 750 pixlar på bredden.

Pricing – Är det gratis gör till Free.

Contact – Fyll i alla länkar och sidor som du har här.

Event location – Leta upp evenemangsplatsen/arenanamnet för evenemanget i listen där det står Select. Klicka i listen och börja skriv på platsen, då ska den dyka upp. Finns den inte med välj kartan i andra hand.

4. Högerkolumnen – gör evenemanget synligt på andra sidor

Gå nu till högerkolumnen. Där fyller du i sådant som styr hur man hittar till sidan från andra sidor på webbplatsen.

Välj Document överst.

Category  – Välj endast EN huvudkategori och MINST en underkategori.

Areas – Fyll i ett område

Tags – Används för att användare lättare ska hitta ditt evenemang. Vi rekommenderar att du använder dem. Välj från tagglistan.

Featured Image – Din huvudbild till evenemanget. Ladda upp en högupplöst jpeg-bild, minsta formatet är 750 pixlar på höjden x 750 pixlar på bredden. Större bilder omformateras automatiskt för att passa gränssnittet. Lägg inte till den här bilden i Slideshow, då blir det dubbelt!

Excerpt/ Ingressen – Lägg till en kort text här. Ta de första raderna i din huvudtext, tre till fyra rader. Kom ihåg att ta bort dessa rader från huvudtexten om de även finns där annars blir det dubbelt.

Gå igenom sidan en extra gång, så att du inte har missat någonting. När du känner dig färdig klickar du på Publish, längst upp till höger. Nu är den svenska versionen klar och har skickats till evenemangskalenderns redaktörer för granskning. Du kan fortfarande editera evenemanget om du glömt något, se punkt 8 om du inte vill gå vidare och lägga till en översättning.

6. Lägg till engelsk text

Öppna evenemanget som du vill översätta. Gå till languages högst upp till höger.

Klicka på + nedan vid engelska flaggan (skriv inte något i rutan!).

Översätt allt innehåll som är på svenska:

  • Titel
  • Brödtext
  • Descriptive Heading – Ibland ligger svensk text kvar här, ta bort och översätt.
  • Excerpt

7. Publicera engelska sidan

Publicera den engelska sidan genom att klicka på Publish, längst upp till höger.

Nu är du klar och du har skapat två versioner av evenemanget, svenska och engelska.
Du kan se de olika versionerna i evenemangsfliken, bredvid Add New, genom att klicka på Show all languages överst högst upp till vänster: välj svenska, engelska eller båda.

+ (Plusstecken) vid en flagga betyder att evenemanget inte är översatt.
En liten penna vid en flagga betyder att det finns en översättning.

8. Vad händer sen? – Pending/publicering

Nu har evenemanget skickats till oss och ligger i Pending, i väntan på publicering. Vi publicerar oftast inom ett dygn. Du kan fortfarande korrigera något i inlägget och spara. Efter publiceringen kan du själv ändra i evenemanget efter behov, utan att vi måste återpublicera det. Det uppdateras då automatiskt direkt efter att du har klickat Update. Dubbelkolla alltid på sajten så att det har blivit rätt.

9. Hur tar jag bort ett publicerat evenemang?

Gå till Events-vyn, klicka på Quick Edit under rubriken på evenemanget, blir synlig med mouse over, på högersida vid Status ändrar du till Archived i droplisten. Du kan återpublicera evenemanget när du lägger det här.

10. Spara i utkast – Drafts

Du kan börja skapa ett evenemang och spara i det Drafts. Du kan närsomhelst plocka upp det därifrån och fortsätta med det. Du hittar Drafts på flera ställen, i Quick Edit och i övre listen från skapa-vyn. Den ligger också i menyfältet i Events-vyn.

11. Ditt konto

Om du vill byta mailadress så går det att ändra efter det att du har loggat in.
Så här gör du:
Gå till fliken Profile på ditt konto och ändra e-postadressen, klicka på Update user. Meddela oss att ni har bytt! Tänk på att hålla mailadressen aktuell om medarbetare slutar i organisationen. Du som är knuten till kontot är vår kontaktperson.