Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborg.com gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för goteborg.com

Göteborg & Co är ansvarig för goteborg.com. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är goteborg.com?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

 • Webbplatsen använder ramar (iframes) på vissa sidor för att hämta innehåll från andra webbplatser. Vissa av dessa är inte tillgänglighetsanpassade.
 • Vissa delar av navigeringen förlitar sig helt på JavaScript.
 • Webbplatsen saknar RSS-flöde eller annan möjlighet att prenumerera på innehållet.
 • Det saknas beskrivning för vem som ansvarar för domännamn inom organisationen och vissa tjänster använder externa verktyg där vi inte kontrollerar domännamnet.
 • Datum för publicering eller senast uppdaterad finns inte konsekvent på alla sidor.
 • Beskrivning av uppdrag och verksamhet ligger på annan domän och beskrivningar finns tillgängliga i sidfoten men inte under en samlad sida.
 • Telefonnummer är inte länkar med “tel:”
 • Knappar för att påvisa att det går att skriva ut sidan saknas.
 • Alla delar av webbplatsen är inte testade med tangentbordsnavigering och vissa delar av webbplatsen går inte att nå via tangentbord.

Problem vid användning utan synförmåga/med nedsatt synförmåga/med nedsatt färgseende

 • Vissa interaktiva grafiska element är inte tillräckligt stora, har för låg kontrast mot sin bakgrund och saknar etiketter och/eller beskrivande text.
 • Vissa länkar på webbplatsen saknar fler visuella element än färg för att urskilja sig från annan text.
 • Vissa bilder, logotyper och annan media som inte är text saknar alternativa texter eller etiketter.
 • Vissa bilder har text i bilden.
 • I vissa fall, både i text och andra element, är kontrasten för låg mot bakgrunden. Användaren ges ingen möjlighet att påverka kontrast.
 • Vissa rubriker är helt i versaler.
 • Filnamnen på vissa filer är inte beskrivande nog.
 • Webbplatsen saknar länkstigar (brödsmulor) och ger ingen annan indikering om var besökaren befinner sig på webbplatsen.
 • Vissa länkar har undermålig länktext som inte beskriver vad som länkas till.

Problem vid användning utan hörsel/med nedsatt hörsel

 • Inget av innehållet är översatt till teckenspråk.
 • Vissa länkar har undermålig länktext som inte beskriver vad det är som länkas till.
 • Manus eller liknande erbjuds inte i samband med video. Vissa videor har inte undertexter och det erbjuds ingen syntolkning i form av ljud.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har använt flera automatiska verktyg i kombination med självuppskattning av webbplatsen utifrån riktlinjer och checklistor framtagna av Myndigheten för digital förvaltning. Senaste bedömningen gjordes den 30 september 2020. Redogörelsen uppdaterades senast den 12 oktober 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg.com inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborg & Co

Lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborg.com genom att skicka ett mail till tillganglighet@goteborg.com.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.