Primär målgrupp för goteborg.com, och därmed också evenemangskalendern, är nuvarande, tidigare och presumtiva besökare till destinationen. Dessa är privatturister, evenemangsturister och mötesturister från i första hand Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Tyskland.

Alla evenemang i evenemangskalendern på goteborg.com ska:

 • vara öppna för allmänheten
 • äga rum i Göteborg med undantag för större evenemang i regionen
 • vara turistiskt intressanta
 • vara av större karaktär
 • vara en reseanledning
 • skapa gästnätter och/eller stimulera till förlängning av vistelsen
 • vara varumärkesstärkande

Evenemangen ska inte vara:

 • renodlade aktiviteter
 • för små och lokala
 • sälj- eller reklamevent
 • kongresser, företags- eller branschevenemang
 • av politisk eller religiös karaktär, till exempel gudstjänster eller politiska möten

Välkommen att mejla vår evenemangskalender

Tänk på att du kontaktar oss med framförhållning, helst minst två veckor innan evenemangets startdatum. Beskriv evenemanget kort och skicka en länk. Är du arrangör med minst fyra evenemang per år kan du ansöka om ett konto. Att medverka är kostnadsfritt. evenemangskalendern@goteborg.com.