Primär målgrupp för goteborg.com, och därmed också evenemangskalendern, är nuvarande, tidigare och presumtiva besökare till destinationen. Dessa är privatturister, evenemangsturister och mötesturister från i första hand Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Tyskland.

Alla evenemang i evenemangskalendern på goteborg.com ska vara öppna för allmänheten. De ska äga rum i Göteborg med undantag för större evenemang i regionen.

Evenemanget ska också vara turistiskt intressant och/eller varumärkesstärkande.

Ansök om inloggninsuppgifter via evenemangskalendern@goteborg.com.