Målgrupp för goteborg.com och därmed också evenemangskalendern, är nuvarande, tidigare och presumtiva besökare till destinationen. Dessa är privatturister, evenemangsturister och mötesturister från i första hand Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Tyskland, samt invånare i destinationen som vill hemestra.

Evenemangskalendern på goteborg.com ska möta målgruppernas behov. Innehållet ska bestå av information med nedan riktlinjer.

Alla evenemang ska vara

 • öppna för allmänheten
 • turistiskt intressanta
 • en reseanledning
 • gästnattskapande och/eller stimulera till förlängning av vistelsen
 • varumärkesstärkande
 • i Göteborg med undantag för större evenemang i destinationen

Evenemangen ska inte vara

 • renodlade aktiviteter
 • för små och lokala, endast rikta sig till boende i en viss stadsdel
 • sälj- eller reklamevent
 • kongresser, företags- eller branschevenemang
 • av politisk eller religiös karaktär, till exempel gudstjänster eller politiska möten
 • drop in på bar, restaurang, kafé och afterwork, med Dj, trubadur eller liveband
 • för en specifik målgrupp, till exempel mötesdeltagare eller föreningsmedlem
 • biografernas ordinarie filmutbud

Välkommen att maila vår evenemangskalender

Tänk på att du kontaktar oss med framförhållning, helst minst två veckor innan evenemangets startdatum. Beskriv evenemanget kort och skicka en länk. Är du arrangör och har minst fyra evenemang per år kan du ansöka om ett konto. Att medverka är kostnadsfritt. evenemangskalendern@goteborg.com.