Utställningen lyfter fram berättelser där de nära och kära utgör grunden för ett konstnärligt utforskande. Fram träder ett möte mellan olika generationer, tidsepoker och livsvillkor. Från skärvor av minnen, fotoalbum och samtal skildras fem olika livsöden. Här ryms både de stora och avgörande skeendena i livet liksom det lilla och tillsynes obetydliga, men som inte desto mindre har format livets vägval. Vad som förenar projekten är en ömhet inför de berättelser som gestaltas och som skildras med noggrannhet, tid och kärlek.

Ur det privata arkivets mylla väcks en rad större politiska frågor som kretsar kring det samhälle som format individen – nu och då. Genom projekten speglas samtiden, och ett samhälle som genomgått en dramatisk omvandling de senaste 70 åren avtecknas. Frågor om klass, arbete, konvention och identitet löper som en röd tråd genom utställningen, men också frågor om vem som värnar och förvaltar våra individuella och kollektiva minnen och hur de förts vidare från generation till generation.

Vernissage den 6 oktober kl. 13 - 17.

Alltid fri entré.

Information

Här kan du läsa mer.