Kårholmen är en privat ö bebyggd med sommarstugor. Ön ägs av Kårholmens Ekonomiska Förening, som uppfört totalt 84 fritidshus. 

Sjumansholmen är mycket klippig, med ett mindre parti med plan mark och något högre växtlighet. Öns fritidshuskaraktär är väl bevarad. Halva ön är bebyggd med ett drygt 30-tal sommarstugor och den andra halvan som tidigare var ett militärt skyddsområde, är nu ett naturreservat.