Kårholmen är en privat ö bebyggd med sommarstugor. Ön ägs av Kårholmens Ekonomiska Förening, som har uppfört cirka 80 fritidshus på ön. 

Sjumansholmen är mycket klippig, med ett mindre parti med plan mark och något högre växtlighet. Öns fritidshuskaraktär är väl bevarad.