För att fira Göteborg 400 år spelas jubileumslåten ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” av Katarina Hemlin i Tyska Christinae kyrkas klockspel varje dag under hela 2021. Det görs den symboliska tiden 16.21 för att uppmärksamma stadens grundande år 1621.

Klockspelet har 42 klockor och en vindstilla dag hörs musiken långt över staden. Utöver jubileumslåten spelas som vanligt olika psalmer på fasta klockslag fyra gånger om dagen – kl 09.05, 12.05, 15.05 och 18.05. På söndagar utgår ringningen kl 12.05.

Arrangör: Göteborgs domkyrkopastorat.

Information

Här kan du läsa mer.