Göteborgs Konserthus är en världsberömd byggnad från 1935 med banbrytande arkitektonisk utformning. Stora salens akustik räknas fortfarande till en av världens bästa. Konserthuset är beläget på Götaplatsen och samsas här med Stadsteatern, Göteborgs konstmuseum och den ståtliga Poseidon.

Konserthuset bemannas av en orkester på 109 musiker, en orkester som har utvecklats från en liten regional orkesterförening till en fulltalig symfoniorkester. När Konserthuset byggdes 1935 var det avsett för 60 musiker och har vuxit sedan dess.

Kontakt

Adress: Götaplatsen
Hållplats: Valand eller Berzeliigatan
Telefonnummer: +46 31 7265300
E-post: info@gso.se
Hemsida: http://www.gso.se