Konstepidemin finns sedan 1980-talet vid Linnéplatsen i Göteborg med 130 yrkesverksamma utövare inom olika konstnärliga discipliner såsom bild- och formkonstnärer, musiker, författare, regissörer, filmare, skådespelare, dansare etc. Konstepidemin är en central mötesplats för konst- och kulturstaden Göteborg och en katalysator för en stor mängd idéer och tankar inom bildkonst, litteratur, teater och musik.

Kontakt

Adress: Konstepidemins väg 6
Hållplats: Linnéplatsen
Telefonnummer: +46 31 829090
Hemsida: https://konstepidemin.se/