This is Gothenburg

”Hur ser ditt Göteborg ut?” Den frågan ställde vi till en grupp göteborgare bestående av personer från olika kulturella uttrycksformer som dans, film och arkitektur.

Möt göteborgarna.

Visar 0 av 0