I ett nytt samarbete med Kulturakademin kommer en kurs för professionella danskonstnärer, filmare och kompositörer att genomföras under hösten. I fem grupper om tre personer skall ett kortare verk skapas som innebär ett möte mellan rörelse, musik och film.

Målsättningen med kursen är konstnärligt utvecklingsarbete och Atalante kommer att medverka som handledare och i kursledning. De fem projekten kommer att visas vid två tillfällen på Atalante. Först som work-in-progress på Destination Atalante den 5 oktober, och därefter den 26 oktober, när det blir premiär för de färdiga resultaten med dans, film och musik.

Information

Här kan du läsa mer.