Läs mer om höstens stadsvandringar här:

http://www.svkultur.se/event/evenemang.asp