Galleriet och butiken ägs av Lerverks medlemmar och varje månad presenteras nya utställningar med verk av medlemmarna samt inbjudna internationella konsthantverkare. 

Kontakt

Adress: Postgatan 8A
Hållplats: Brunnsparken
Telefonnummer: +46 31 131349
E-post: info@lerverk.se
Hemsida: http://www.lerverk.se/