Vad sägs om en beteendebarriär till lunch? I en färsk kvalitativ undersökning från Göteborgs universitet belyser författarna de psykologiska hinder som finns för att människor ska byta ut engångslådan och istället handla lunch i egen låda. Ta del av de spännande insikterna här.