Varför har ni tagit det här initiativet? Varför engångsfritt?

– Att minska nedskräpningen har länge varit en grön tråd i vårt arbete för en renare och attraktivare stadskärna. Att göra Göteborgs city engångsfritt är ett mål som alla kan samlas kring och bidra till. Det är ett initiativ som är enkelt, helt rätt i tiden och som kan ge stor effekt, genom att vi gör det tillsammans. Nästa år kommer också en ny EU-lag som innebär att användningen av engångsplast måste minska. Genom vårt initiativ hjälper vi företag och restauranger att förhålla sig till den kommande lagen och normalisera ett "engångsfritt beteende" redan innan den träder i kraft. Det vinner alla på.

Ni har engagerat både kontorsarbetsplatser och restauranger i arbetet, varför då?

– Både de som köper mat och de som säljer mat har mycket att vinna på att minska sin användning av engångsmaterial. Restaurangerna kan sänka sina kostnader inköp av engångsmaterial, avfallshantering och administration och visa att de är långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Att uppmuntra och underlätta för medarbetarna att välja engångsfria alternativ är också en enkel åtgärd för arbetsplatser som vill minska sin miljöpåverkan och visa att de tänker och agerar hållbart. Att köpa hämtlunch i egen låda, istället för i engångsförpackning, är en liten beteendeförändirng som ger tydlig effekt. Det som gör initiativet så kraftfullt är att vi gör det tillsammans. Arbetsplatserna hoppar på idén och medarbetarna tar med sig egna lådor när de handlar lunch. Restaurangerna säger ja till de gäster som har med sig egen låda. Föreningarna säger att det här ska vi stödja, Staden säger det här tycker vi är fantastiskt. Genom att vi alla säger ja blir det lättare att få till en beteendeförändring och bidra till ett engångsfritt Göteborg.

På bild från vänster: Maria Smeds (Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad), Jessika Wassberg (Avenyföreningen), Jenny Schmidt (Innerstaden Göteborg) och Ulrika Barkman (Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad).