I vägskälet mellan verklighet och psykos möts dansarna och publiken där fantasin söker grundad mark. Med bältet över magen lämnar vi rummet i logiska, absurda, manipulerade världar.

Verket vill möta historiens demoner och onda andar för att synliggöra den stigmatisering som lever vidare än idag.

Koreografen Mari Vittradotter önskar ge åskådaren en upplevelse som i bästa fall ger insikt, förståelse, empati och nya perspektiv på hjärnans mysterier.

Information

Här kan du läsa mer.