Cirka 90 000 turister besöker kyrkan varje år, vilket också sätter sin prägel på kyrkan och församlingens verksamhet. Fin utsiktsplats över Göteborg och hamninloppet. Kombinera gärna ett besök i Masthuggskyrkan med Gathenhielmska kulturreservatet alldeles i närheten.

Kontakt

Adress: Storebackegatan
Hållplats: Stigbergstorget
Telefonnummer: +46 31 731 92 50
E-post: masthugg.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.se/carl-johans-pastorat/masthugg