I den här utställningen bjuds du in att möta vanliga människor från Europa och Mellanöstern som berättar om erfarenheter av glapp. Berättelser om när det finns ett avstånd mellan vilka de vill vara och de sociala normer och påtryckningar de upplever från omgivningen. Berättelser om glapp som uppkommit eftersom en varit tvungen att fly sitt hem. Glapp handlar bland annat om kön, identitet, orättvisa, ålder eller förlust.

Utställningen är framtagen inom ramen för projektet Mind the Gap. Målet är att främja den interkulturella dialogen, inkludering och jämställdhet genom berättelser. Göteborg har klassats som en av Europas mest segregerade städer och Världskulturmuseerna började därför se närmare på glapp och ojämlikheter i våra dagliga liv i Sverige och utomlands.

Ta del av unika filmade berättelser, av filmskapare från Syrien och Egypten.

Information

Här kan du läsa mer.