Nobel Week Dialogue är en kostnadsfri, heldagskonferens och en del av det officiella Nobel Week-programmet.

Vi kan aldrig veta allt. I alla våra val ingår delar av det okända. Både som individer och som del av samhället utsätts vi för många risker och ovissheter, men dessa kan även vändas till möjligheter. Att ta tillvara på dessa osäkerheter gör oss ofta bättre på att fatta beslut.

Bland talarna finns Nobelpristagarna Françoise Barré Sinoussi, Steven Chu, Peter Doherty, Tawakkul Karman och John Polanyi. Totalt kommer fler än 20 panellister delta inklusive Helga Nowotny, tidigare ordförande för Europeiska forskningsrådet och David Spiegelhalter, statistiker vid University of Cambridge.

Nobel Week Dialogue arrangeras i samarbete med Carl Bennet AB, Ericsson, Göteborgs stad, Volvo Group och Västra Götalandsregionen och organiseras av Nobel Media AB med stöd av Carlsberg foundation och Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur.

Registrering för allmänheten är öppen från den 23 oktober kl 10.00.
Evenemanget direktsänds hela dagen den 9 december på www.nobelprize.org. Delta i dialogen genom att använda hashtag #nobelprizedialogue på Twitter.

Information

Här kan du läsa mer.