DET GÅR FÖR TILLFÄLLET INGA TURER TILL FÄSTNINGEN.