Kontakt

Adress: Nils Ericsonsgatan 23, Göteborg
Hållplats: Brunnsparken/Centralstationen
Telefonnummer: +4631-80 50 80
E-post: hotelopera@profilhotels.se
Hemsida: www.profilhotels.se