1890 invigdes Örgryte nya kyrka av biskop Edvard Rodhe. Församlingen fick då en ny stor, vacker kyrka i nygotisk stil att förvalta och vårda. Sedan dess har tre större förändringar av kyrkans inre skett. På funkisstilens 30-tal slätströks väggar och tak och man valde också att måla koret rosa. 1970-talets renovering gick mer i blått och i samband med ombyggnaden för den nordtyska barockorgeln på 1990-talet hittades färgspår från den ursprungliga målningen och stor möda lades då på att återställa kyrkans ursprungliga utseende.

Svenska kyrkans församling i Örgryte är en av de äldsta i Göteborg med sina cirka 11 000 medlemmar. Förutom gudstjänster arrangeras det även konserter och andra evenemang här.

Kontakt

Adress: Herrgårdsgatan 2
Hållplats: Bäckeliden
Telefonnummer: +46317318040
E-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: http://www.svenskakyrkan.se/orgryte/