Prisutdelningen ägde rum i Göteborg den 8 oktober 2018. Ett symposium anordnades den 9 oktober för att hedra Oscar Muñoz, därefter öppnade denna utställningen med hans verk på Hasselblad Center och en ny bok om konstnären ges ut av Verlag der Buchhandlung Walther König.

Oscar Muñoz arbetar med idéer som rör sig kring förgänglighet, minne och dödlighet. Han bjuder in oss för att se på fotografier och andra bilder som obeständiga, och till en betraktelse över hur vi desperat försöker skildra och rädda kollektiva minnen av en plats eller minnen från föreställda och levda liv – såväl som förlorade liv.

En gemensam nämnare i Oscar Muñoz konstnärskap är hans användande av tekniker baserade på spår, intryck och reproducerbarhet. I arbeten som Narcisos en proceso (1995) La mirada del cíclope (2001–02) och Aliento (1995-2002) blir reflektioner och upplösning i vatten en grund för att studera materialisering och dematerialisering, och det skonlösa tidsförloppet. Det storskaliga golvbaserade verket Ambulatorio (1994), en flygplansvy av en splittrad stad, uttrycker en delad sorg och trauma till följd av en våldsam historia. Som kontrast visar det lilla verket 3-3A (2002), som kräver ett förstoringsglas, en avvisad bildserie tagen av en gatufotograf men aldrig hämtad av de porträtterade, en scen lämnad i glömska.

Information

Här kan du läsa mer.