Dörrar kl 18.00, på scen kl 18.30. Endast 50 biljetter, FHM säger hurra.

Information

Här kan du läsa mer.