För Per Svensson är alkemi ”att gå sin egen väg, frigöra tanken, följa sin egen teckning och att aldrig upphöra med poesi”. I denna utställning är vi inbjudna att följa honom när han befriar sig från givna system, via objekt, religioner och kulturer, genom historia och över hela världen.

Per_Svensson_–_Alkemi_–_Det_Allseende_Ögat-43_list.jpg

Information

Här kan du läsa mer.