För oss ligger tyngdpunkten i Teater Sesams adaption på den påverkan våra beslut och lögner har på omvärlden och oss själva. Hur är lögnen ett verktyg för att undvika ansvar och svårigheter, och leder det oss verkligen dit vi vill? Vad vinner vi och vad förlorar vi egentligen när sanningen blir något valfritt och ersätts av lögner som skapar konspirationer? Pinocchio symboliserar människans väg i livet, kantat av svåra beslut och situationer, och hur enkelt det är att luras av omvärlden och oss själva.

Teater Sesam vill ta upp dessa ämnen genom denna kända berättelse för barn, ungdomar och inte minst vuxna där de skapar en plattform för att tänka på vilka värderingar som är viktigast för oss i livet.

Information

Här kan du läsa mer.