Hoppa till innehåll

Idrotts- och evenemangsplats

Exercishuset

1867 uppfördes ett gymnastik- och exercishus för folkskolans barn och skarpskyttekåren i Göteborg.

Exercishuset fortsätter än i dag att vara en viktig samlingsplats för idrott. Bland annat används det för bordtennis, dans och skolklasser som har sina idrottslektioner här. Huset går att boka för evenemang via idrotts- och föreningsförvaltningen.

Det var främst genom en donation av grosshandlaren och kommunalmannen Julius Lindström, som Excercishuset uppfördes. Kung Oscar II hade tilldelat gratis mark på norra sidan av Heden, då kallad Exercisheden, för ändamålet och Frans Jacob Heilborn fick i uppdrag att rita byggnaden.

Foto: Hans Wretling

Foto: Susanne Swantesson