Hoppa till innehåll

Restaurang och kulturverksamheter

Lagerhuset

Lagerhuset stod färdigt 1920 som det första frilagret i landet.

Idag används det inte längre som lagerbyggnad för hamnen. Byggnaden rymmer nu en blandning av bokförlag, tidskrifter, arkitektkontor, restaurang och kulturverksamheter, bland annat kulturhuset för unga – Frilagret – och Göteborgs Litteraturhus.

Arkitekt var Karl Samuelsson. Tanken var att gynna handeln och de transoceana kontakterna. Det var en tullfri byggnad där importerade varor lossades direkt från båtarna. Först när varorna lämnades ut på andra sidan huset räknades de som inkomna i Sverige.

Den verksamheten blev dock kortlivad; när Frihamnen tillkom 1922 förlorade frilagret sin betydelse och blev en vanlig lagerlokal. Länge användes det för lagring av mejerivaror. Frilagret kallades därför Ostlagret i folkmun, vilket lever kvar än i dag. Osthanteringen fortsatte till 1964, då Arla tog över verksamheten och flyttade den till Kallebäck.

Foto: Bert Leandersson