Hoppa till innehåll

Naturområde

Lärjeåns dalgång

Ett populärt område för vandring, promenad, ridning och sportfiske. Dalgången runt Lärjeån omfattar cirka 29 kvadratkilometer. Mitt i dalen slingrar sig Lärjeån.

I Lärjeåns dalgång finns betade hagar, lövskog och hedområden. Dalgången har ett stort naturvärde med lummig skog och ett rikt växt- och djurliv och är därför delvis ett skyddat område. I ån finns både öring och lax.

I nordöstra Göteborg finns Lärjeleden, en 7,5 kilometer lång naturstig. Den sträcker sig från Lärjeholm i sydväst till ett stycke bortom Angereds centrum. Stigen börjar vid parkeringen i slutet av Bollplansgatan i Hjällbo. Närmsta hållplats är Hjällbo. Stigen är märkt med orangea skyltar och ”Lärjeleden”. Från parkeringen går du över bron och tar sedan vänster. 

Leden förbinder flera stadsdelar med varandra. Pilgrimsleden som följer Lärjeleden fortsätter till Lödöse. Där tågen förr gick på Västgötabanan är det idag ett stråk för gående, cyklande och ridande.

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Peter Kvarnström

Foto: Lo Birgersson