Hoppa till innehåll

Museum

Medicinhistoriska museet

Göteborgs medicinhistoria under 400 år.

Från de första hospitalen och Sahlgrens testamente, genom omvälvande medicinska framgångar till efterkrigstidens expansiva byggprojekt. Personliga berättelser och livsöden och unika föremål ger inblick i olika tiders människosyn, behandlingsmetoder och livsvillkor.

Utställningen följer några av sjukvårdens yrken och platser genom historien. Den visar de ansträngningar som Göteborg som stad och Sverige som land gör för att utveckla och förbättra befolkningens hälsa. I utställningen beskrivs inte bara Göteborgs medicinhistoria utan även den internationella medicinens och det svenska samhällets utveckling.

Trepanationsinstrument. Foto: Paul Björkman

Läkemedel. Foto: Paul Björkman

Lerfigurer från Studieverksamheten vid Lillhagens sjukhus. Foto: Paul Björkman