Hoppa till innehåll

Göteborgs första naturreservat

Rya Skog

Vandra på slingrande stigar i den djungellika naturen och ta en paus i öppna gläntor som gjorda för picknick.

Naturreservatet Rya skog är en riktigt lummig oas, belägen mellan Ryaverket och Skarvikshamnen. Området är unikt, här finns rester av mycket gammal skog – kanske till och med förhistorisk. Skogen är bland annat känd för sina många vitsippor som breder ut sig om våren.

Skogen har sedan länge utvecklats fritt. Alsumpskog täcker stora delar av reservatet. Här finns också vackra lundar med ek och hassel. Du hittar även olika slags buskar, flera sorters blommor och djur som rådjur, grävling och ekorre. Fågellivet är rikt med bland annat mindre flugsnappare, rosenfink, mindre hackspett och näktergal.

Foto: Stefan Karlsson

Foto: Stefan Karlsson

Foto: Catharina Larsson