Trädgården på Råda säteri har en hundraårig historia. Trädgårdens uppbyggnad och struktur tyder på att den troligen anlades vid slutet av 1600-talet och kunskaperna om den historiska trädgården ligger till grund för dagens utveckling. Målet är dock inte att åter bli ett producerande säteri av växter och grödor till försäljning, utan spridning av kunskap; både om en verksamhet i svunnen tid samt odlings- och trädgårdskunskap.

Terrassplantering

Författaren och trädgårdsinspiratören Hannu Sarenström har ritat terrassplanteringen och valt växter. Rabatterna blommar från tidig vår till sen höst; inspirationen har Hannu hämtat från Råda säteris historia och dess plats. Varje säsong har något nytt att erbjuda med olika färgkombinationer vid olika tillfällen. Den nybyggda långbänken har inspirerats av gamla fotografier som har hittats på säteriet.

Foto: Anna Sigvardsson

Historisk miljö

Råda säteri är en välbevarad och kulturhistoriskt mycket intressant miljö. Säteriet har anor från medeltiden och omnämns redan på 1300-talet. Den nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1772 av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska Kompaniet.

Råda säteri ingår i Rådasjöns naturreservat som förvaltas av Härryda kommun. Halvön Labbera är en del av säterimiljön och är lätt att nå genom att följa en skyltad naturstig. Här kan man vandra i den fantastiska bokskogen och besöka ruinen som Martina von Schwerin lät bygga på 1800-talet för att försköna landskapet.

Kontakt

Adress: Säteriallén 5
Hållplats: Råda Säteri, Råda Portar
Hemsida: http://www.radasateri.se