Rosariet är uppdelat i tre delar. Rosparken, Rosovalen och Rosarkivet. I Rosparken samlas de gammeldags rosorna och bildar tillsammans små kvarter. Genom det hela går rosengången, pergolor av stål där klättrande rosor omsluter besökaren i en väldoftande och färggrann skugga.

I Rosovalen hittar du de moderna rosgrupperna, bland annat hundratals tehybrider.

Rosarkivet samlar västsvensk rosor och är en del av ett bevarandeprojekt för att nyttja och bevara kulturväxter.

Varje sommar i juli, när rosorna är som bäst, anordnar Trädgårdsföreningen rosenfest. En festival till rosens ära med seminarier, utställningar och föreläsningar. 

Precis som övriga delar av Trädgårdsföreningen så sköts Rosariet helt ekologiskt. Inga bekämpningsmedel som kan skada djur eller människor används. 

Rosariet anlades 1987 med hjälp av en donation från kyrkoherden Göte Haglund. 

Kontakt

Adress: Slussgatan 1
Hållplats: Centralstationen, Kungsportsplatsen
Telefonnummer: +46 31 3650 00
E-post: tradgardsforeningen@ponf.goteborg.se
Hemsida: http://www.tradgardsforeningen.se