Sacrifice är engelskans ord för offer. Ett offer är ofta en våldsam handling där en levande varelse; ett djur, en människa eller till och med en flod, överlämnas till en högre makt i utbyte mot välstånd eller fortlevnad. Runt expansiva industrier och energiutvinning skapas geografiska platser som är permanent skadade av miljöförstöring eller ekonomisk desinvestering – offerzoner. Gruvor, jordbruksindustri och vattenkraftverk är kända för att skapa dessa zoner.

Sacrifice-43_list.jpg
Utställningen Sacrifice presenterar tre konstnärskap som berör miljökatastrofer, extraktivism och ett socialt motstånd som förespråkar andra sätt att förstå och att tänka-känna med jorden. Sociologen Arturo Escobar påpekar att vi ”står inför moderna problem för vilka det inte längre finns moderna lösningar”. Kunskap från territoriell kamp på olika platser runt om i världen visar den djupa kulturella och ekologiska förändring som krävs för att vi ska träda in i en hållbar framtid.

Brolins, Busses och Caycedos verk kan uppfattas som en inbjudan att se oss själva som en del av livets ström och den nödvändiga anpassningen till jordens behov.

Information

Här kan du läsa mer.