Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, håll avstånd och undvik att resa kollektivt. Tillsammans bromsar vi smittspridningen av covid-19.

Foto: H. Malm, Länstyrelsen Foto: H. Malm, Länstyrelsen

Sandsjöbacka naturreservat

Stort vackert naturområde mellan Kungsbacka i söder och Göteborg i norr.

Här kan du uppleva ett spännande och varierande landskap med berg, små sjöar, ljunghedar och skog. Det finns många stigar i reservatet och möjlighet till både rogivande promenader och utmanande vandringar.

Det finns flera vandringsleder med olika längd i reservatet. Man kan nå dem  från Sisjön, Torrekulla eller från Spårhagavägen i Lindome. Det finns ett vindskydd att övernatta i, cirka två kilometer öster om Hagryd-Dala i norra delen av reservatet. Att tälta eller att ställa upp husvagn är dock förbjudet. Från E6: ans rastplats kan du lätt ta dig upp på den ås som ligger söder om Sandsjön. Härifrån har du en fantastisk utsikt över ljungheden. I norr ser man Sandsjön som är en av de större sjöarna i reservatet och åt nordost anar man Lindome kyrka i horisonten. I söder och öster breder en öppnare terräng med hedmarker och våtmarker ut sig.

På hedarna i Sandsjöbacka blommar ljung, klockljung och pors. Kanske är det just den blommande ljungen som gjort reservatet så välkänt och omtyckt. 

Älg, rådjur, räv, grävling, skogshare och fälthare är vanliga i hela området. Den som är uppmärksam kan kanske få se en småvessla eller hermelin. I reservatet häckar ett 80-tal fågelarter. På de öppna ljunghedarna lever orre, trädlärka och nattskärra. I Sandsjön häckar skäggdopping. I lövskogarna finns småfåglar som lövsångare, svarthätta och trädgårdssångare. Du kan också hålla utkik efter rovfåglar som ormvråk, duvhök och tornfalk.

Här på Länstyrelesens hemsida kan du läsa mer om Sandsjöbacka naturreservat, hur du tar dig hit med bil och med kollektivtrafiken och vilka föreskrifter som gäller för reservatet, med mera.

Kontakt

Hållplats: Långås, Maleviksvägen
Telefonnummer: +46 (0)10 224 30 00
E-post: halland@lansstyrelsen.se
Hemsida: https://www.lansstyrelsen.se/halland/besoksmal/naturreservat/kungsbacka/sandsjobacka.html