Den klassiskt skolade pianisten Sophie Agnel blev successivt allt mer intresserad av modern jazz för att sedan under början av 90-talet hitta sitt uttryck i fria klangliga improvisationer. Ett ”utvidgat preparerat piano” där hennes djupt personliga och radikala konstnärliga uttryck tillåts växla mellan det lyriska, det abstrakta och det sensuella.

Marina Cyrino (Brasilien) rör sig fritt mellan improvisation, komposition och interpretation med fokus på tvärestetiska experiment: musikerns kroppslighet smälter samman med bilder, föremål, scenisk gestaltning, mörker, utsagor och rörelser. Marina kommer presentera ett nytt verk som utgår från ett av hennes egenhändigt tillverkade hybrid-instrument.

Information

Här kan du läsa mer.