Följ med på en spökvandring genom Göteborgs dunkla historia… Ur skuggorna träder de döda fram för att förvissa sig om att ni är väl förberedda att stiga in i dödsriket. Ni lär känna gatorna, dess historia och människorna som en gång levt där genom de dödas röster. Håll gärna någon i handen och vänd dig inte om…. Ni kommer att möte sex olika karaktärer från förr som berättar om sitt levnadsöde.

Detta är en vandring med tre professionella skådespelare som gestaltar döda människor från förr. Läs mer på sommarteater.nu/spokvandring

Middagen startar kl 18.30 på Kronhuset. Samling för vandring strax före kl 21.00, på Gustav Adolfs Torg.

Här kan du boka biljetter: spökvandring/ticketmaster