Sedan 1996 har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Ett flertal viktiga konstnärer har erhållit stipendiet och traditionsenligt ställt ut på Göteborgs konstmuseum i samband med detta. Mottagarna erhåller 300 000 kr vardera och stipendierna är avsedda att ge möjlighet till vidareutveckling av ett redan etablerat konstnärskap.

Annika Ekdahl (född 1955) utforskar bildens gränser med senmedeltida gobelängteknik. Hon skapar helt samtida bildvärldar i stora format och betraktaren bjuds in till mångskiktade landskap där myter och drömmar möter familjescener och personliga utsagor.

Gunnel Wåhlstrand (född 1974) är välkänd för sina svartvita tuschmålningar. Med långsam och noggrann teknik arbetar hon fram porträtt och landskap, inte sällan med utgångspunkt i det egna familjealbumet. Centralt i konstnärskapet är frågor om tid, minne och förlust.

Som vanligt presenteras flera verk från respektive konstnär varav vissa är helt nyproducerade och har aldrig tidigare visats.

Till utställningen produceras en rikt illustrerad katalog där samtliga stipendiater presenteras utifrån personliga möten med författaren som ger en unik inblick i respektive konstnärskap.

Entré: vuxna 60 kronor (Årsbiljett 100 kronor). Fri entré för unga under 25 år samt med Seniorkortet.

Information

Här kan du läsa mer.