Utställningsåret på Göteborgs konstmuseum avslutas med en mångstämmig presentation där tre konstnärer visar nyproducerade verk som nu möter publik för första gången.

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur är en viktig aktör i Göteborgs kulturliv och har under drygt tjugo år delat ut ett stort antal utbildningsstipendier till talangfulla personer som arbetar med konst, musik, teater, dans, litteratur, design och scenografi. Stiftelsen har också lämnat bidrag till många olika svenska forsknings- och kulturprojekt. Sten A Olssons Kulturstipendium delas i år ut till sju kulturutövare som får vardera 300 000 kr som syftar till att ytterligare stimulera till vidareutveckling. Den 7 december öppnar en utställning med konstnärerna Eva Löfdahl, Masayoshi Oya och Martha Ossowska Persson som är tre av årets stipendiater. Som vanligt presenteras flera verk från respektive konstnär.

Eva Löfdahl (född 1953 i Göteborg) har sedan tidigt 1980-tal varit en betydelsefull konstnär på den svenska scenen. Hon arbetar huvudsakligen med skulptur, objekt och installationer där gestaltning och format är nära förbundet med materialets och platsens egenskaper.

Masayoshi Oya (född 1979) är född i Japan, utbildad i Japan och Sverige och sedan många år verksam i Göteborg. I keramiska material och med stor noggrannhet arbetar han fram både bruks- och konstföremål samt skulptur som på olika sätt utmanar idén om vad keramik kan vara och bli.

Martha Ossowska Persson (född 1983) examinerades från Konsthögskolan Valand i Göteborg 2014. Hon är målare och arbetar med akvarell i stort format. Motivkretsen utgår ofta från kropp, hud och beröring där närbilder och uppförstorade detaljer osäkrar relationen mellan verk och betraktare.

Information

Här kan du läsa mer.