Stora Amundön är ett friluftsområde med gott om klippbad och några små sandstränder. Naturstigen på cirka 4,5 kilometer går runt ön och är en resa genom historien, från inlandsisens dagar då berggrunden slipades till dagens badklippor. På vägen kan du se hur människor i olika tider förändrat landskapet. Idag har ön en varierad natur med salttåliga örter och frodiga lövskogslundar. På nordöstra sidan betar djur som skyddas av staket med grindar.

Naturstigen är bitvis mycket kuperad och lämpar sig inte för barnvagn, rullstol eller för personer med rörelsesvårigheter. Men det går bra att gå delar av stigen som är lättillgängliga. 

Utanför Stora Amundön hittar du också Göteborgs första snorklingsled – en naturstig under ytan där du kan lära mer om djur- och växtlivet i vattnet. Leden har 12 stationer utmärkta med bojar, förbundna med en lina som man kan följa eller hålla i. Ta med egen dykmask och snorkel. Här finns mer information och en karta över snorklingsleden.

Med kollektivtrafiken tar det cirka 45 minuter från centrala Göteborg till närmsta hållplatsen, Brottkärr. Därifrån tar det cirka 10–15 minuter att promenera till havet. 

Det är förbjudet att cykla eller köra motorfordon på Stora Amundön utan tillstånd från Göteborgs Stad.

Kontakt