30-minutersregeln

När du lånar en cykel är alltid de första 30 minuterna gratis, oavsett hur många gånger du lånar per dygn. Andra halvtimmen kostar därefter 10 kr och tredje halvtimmen 20 kr. Fjärde halvtimmen och längre kostar 40 kr per påbörjad halvtimme.

3-dagarskort

För dig som är på besök passar ofta 3-dagarskortet bra. 3-dagarskortet kostar 25 kronor och du köper det med betalkort vid någon av lånestationerna. Utöver de 25 kronor du betalar görs en reservering på 140 kronor i fall att du överstiger 30-minutersregeln. Håller du dig inom regeln betalar du alltså endast 25 kronor.

Observera att den sammanhängande hyrtiden för en enskild cykel är begränsad till 24 timmar, oavsett abonnemangsform. Vill du hyra cykel längre än 24 timmar måste du byta cykel. 

Kontakt

Telefonnummer: +4631227227
E-post: callcenter@jcdecaux.se
Hemsida: http://www.styrochstall.se