På krisinformation.se finns uppdaterad information om det nya coronaviruset (covid-19). Läs mer här.

Foto: Beatrice Törnros Foto: Beatrice Törnros

Styr & Ställ

Lånecyklar vid över 60 stationer runt om i staden.

Styr och Ställ-systemet uppdateras under början av 2020 och är åter tillgängligt i april.

Styr och Ställ-systemet uppdateras under början av 2020. Inga cyklar finns att tillgå under perioden januari–mars. Det nya systemet introduceras i april. 

Läs mer om det nya systemet här.