Våren 2020 skickade svenska tonsättare in 100 bidrag till tävlingen Swedish Chamber Games. En internationell jury bestående av representanter från de ensembler som deltar i projektet utsåg de segrande:

Kategorin för soloverk: Britta Byström: Baum in der Stadt
Kategorin för duo: Henrik Denerin: Totenkopf
Kategorin för ensemble: Leilei Tian: The Hymn of the Pearl

Prissumman är 50 000 kronor i vardera kategori. Vinnarna i tävlingen samlades vid konserten i Göteborgs konserthus den 10 oktober 2020 där verken framfördes av den svenska ensemblen Gageego!.

Verken tas också upp av de europeiska toppensemblerna Ensemble recherche (Freiburg), L’Instant Donné (Paris), Hebrides Ensemble (Edinburgh) och Athelas Sinfonietta Copenhagen.

Information

Här kan du läsa mer.