Denna klassiskt influerade symfoni växte fram 1905-1907. Uruppförandet var från början var tänkt att ske i London där Sibe­lius säsongen innan gästspelat med stor framgång. Men arbetet drog ut på tiden och först i september 1907 fick symfonin sin premiär – då i Helsingfors med tonsättaren som dirigent. Och visst skiljde den sig från sina två föregångare: “Tredje symfonin utgör ett helt nytt symfoniskt koncept”, konstaterar dirigenten Jukka-Pekka Saraste.

Information

Här kan du läsa mer.